Route Optocht 2015

Beste bewoners en bezoekers van De Pikpot. Op zaterdag 14 februari zullen wij onze jaarlijkse carnavalsoptocht organiseren. Hiervoor is door de Gemeente Borsele vergunning afgeven onder kenmerk 15.000720 d.d. 20 januari 2015.

Tijdens de optocht is tussen 12:00 en 17:00 uur het dorp niet c.q. slecht toegankelijk voor auto’s. Om de optocht zo veilig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk het gearceerde gedeelte vrij te houden van auto’s. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Indien er toch auto’s op de route staan tussen genoemde tijd zijn wij helaas genoodzaakt uw auto te laten wegslepen. Eventuele kosten zullen mogelijk op u worden verhaald.

Voor eventuele klachten kun u contact opnemen met de carnavalsvereniging 0113-218618.

Bedankt voor uw begrip en medewerking.

Carnavalsvereniging De Pikpotters

55+ en Gouwe Ouwe Bal in Tapperij ‘s Landswelvaren

Zaterdag weer traditioneel 55+ middag. Dit jaar in een nieuw jasje. We hebben weer een leuk en gevarieerd programma. Vanaf 13:30 uur begint deze middag in de zaal van de Tapperij met de presentatie van de R van 11, m.m.v. muziekvereniging Con Affezzione, een optreden van Monseigneur de Munniker, het carnavalslied gezongen door Therèse Fransé en een optreden van Maikel Harte. Aansluitend vanaf 17:30 uur vervolgen we voor de “jongere” ouderen de middag met het Gouwe Ouwe bal! Wij hopen op een grote opkomst.