Prins Geert


Beste Pikpotters en buutendiekers,

Welkom op de website van carnavalsvereniging “de Pikpotters” uit Pikpot stad. In het dagelijks leven Kwadendamme genaamd.  Sinds 2000, ben ik prins van deze prachtige vereniging, haar dorp en de schitterende bewoners hiervan. Ben dan ook trots dat ik dit tot op de dag van vandaag nog steeds mag zijn.

Al sinds de oprichting in oktober 1976 ben ik lid van de vereniging, die destijds zijn ontstaan kende in café de Kroon, en opgericht is door Piet Traas. Om lid van de vereniging te worden, werd men niet gevraagd maar gewoonweg aangewezen. Zo simpel was het. Na een hele periode raad van elf lid te zijn geweest, werd het ook in de Pikpot tijd om een Nar aan het gezelschap toe te voegen. Ik was dan ook weer aangewezen om dit dan maar te doen. Overigens met wederzijdse toestemming wel te verstaan.

Ook deze periode in de vereniging was een memorabele periode waarin ik heel veel plezier heb gekend. Naar mate de vereniging en de activiteiten groeide, en mijn voorganger prins Hendrik 1 er na 13 jr. mee op hield, was ik trots dat ik werd gevraagd om de 5e prins van onze vereniging te worden. En heb hier nog altijd geen spijt van. Samen met het  Bestuur, Raad van 11, Nar, Politie en mijn Hofdames werken we heel hard om de bevolking van ons dorp en alle andere carnavalsliefhebbers een mooi carnavalsfeest te geven.

We mogen er ook trots op zijn dat ons carnaval de laatste jaren ontzettend is gegroeid, en we nog altijd groeiende zijn. Ook dit is een teken, dat onze Pikpotters en buutendiekers ons carnaval en de bijbehorende activiteiten enorm appreciëren. Wij zien dit dan ook als een teken van waardering, en zijn hier ook ontzettend dankbaar voor.

Maar dit alles is niet te realiseren zonder de hulp van onze gulle sponsoren, adverteerders, en natuurlijk alle deelnemers aan onze festiviteiten ,niet te vergeten de talloze vrijwilligers die werkzaam zijn tijdens het carnaval en natuurlijk onze huidige uitbaters Nico en Ineke die onze carnavalsvereniging door dik en dun ondersteunen.

Mijn dank gaat  in het speciaal uit naar al die mensen die ons een warm hart toedragen om dit te kunnen blijven organiseren en natuurlijk aan alle inwoners van de Pikpot, die ons ieder jaar weer steunen.

Ik wens jullie dan ook dit jaar weer een spetterend carnaval toe in Pikpot stad.

Voor alle activiteiten en de diverse verhalen verwijs ik jullie naar ons jaarlijkse uitgave van ons prachtig carnavalsboekje.

Met de meeste Leutige groet,

Prins Geert I