Prins Geert

Beste pikpotters en buutendiekers,

Het jaar is voorbij gevlogen, en we zitten inmiddels weer al in januari.

Dat betekent dat we weer geruime tijd bezig zijn met de voorbereiding voor het nieuwe carnavals seizoen.

“Me e de wind in de zeilen”

Dit is het motto voor het komend seizoen, waarmee we in de Pikpot carnaval gaan vieren.

Alhoewel we in Pikpot stad niet hebben te klagen over de belangstelling voor ons carnaval, zijn er toch ook soms momenten dat je de wind niet in de zeilen hebt. En om maar eens in zeiltermen te spreken, hard moet werken om weer van “aan de wind” tot in “ruime wind” te komen.

Maar dat geld niet alleen in het verenigingsleven. Ieder mens krijgt beproevingen op zijn weg, die hij toch meestal zelf op dient te lossen door weer in ruime wind te komen.

Maar dat we de goede luchtstroom al hebben kunnen nemen, is al wel vroeg in het seizoen duidelijk geworden. Met een zeer succesvolle oliebollen verkoop, en een uitverkochte Hollandse avond is dat maar weer bewezen. Maar voor beide evenementen hebben we helaas ook mensen teleur moeten stellen. We zullen dus weer meer oliebollen moeten bestellen. En tegelijkertijd  ook eens kijken hoe we minder mensen teleur moeten stellen voor de Hollandse avond.

Het is te hopen dat we in de goede luchtstroom kunnen blijven, en zo de wind in de zeilen kunnen houden tot na alle festiviteiten die nog komen gaan.

Doet u mee aan de optocht? Vergeet dan zeker niet op tijd u deelname formulier in te vullen en af te geven. De opstelling van een dergelijke optocht vergt veel werk, en het is altijd fijn als we op tijd de inschrijvingen binnen hebben.

Maar u kunt ons ook altijd een berichtje sturen of bellen, mocht u vragen hebben omtrent een van onze activiteiten. We willen het tenslotte allemaal goed voor elkaar hebben, en hebben natuurlijk uw hulp nodig om in ruime wind te komen.

Voor ik afsluit, wil ik graag alle sponsoren, adverteerders, vrijwilligers en de mensen uit de Pikpot en ver daarbuiten danken voor hun steun en bereidwilligheid, om de wind in de zeilen te kunnen houden. Zonder jullie allen zou dit niet mogelijk zijn.

Rest mij nog een ieder veel leut en plezier toe te wensen op het komende Pikpot carnaval, en zorg dat u in ruime wind blijft !

Alaaf,

Prins Geert I
Pikpot