Hofnar

Beste Pikpotters en buutendiekers,

Wé een jaer voorbie è vloge en wé tiet om der wé een trok an te géve. Dat is ok ons motto van ‘t jaer. ‘Me bluuve d’r an trokke’. En dat is nodig ook want de concurentie van de andere carnavalsdorpen is moordend. In ‘t Paerehat zette ze de schoeren d’r nog eens onder, terwijl ze in ‘t Kraaienist met de neuze in de beuter voalle. In Hanze stad hebbe ze d’r van ‘t jaer d’r un handje van. Woar motte mè dan allemaal an trokke dan? Nou ten tijde van drukke van dit boeksje hebbe me dit jaer ‘t kwartettenbal gehad in ‘t café bie ons op ‘t durp. Dat zal wé een goeie opwarmer wéze voe ‘t begin van de festiviteiten. Zoals ieder jaer eerst naar de soos waar mè d’r is een hoeie trok aan gaan géve. De dag daarna ouderenmiddag en ‘t gouwe ouwe bal waar mè nog is een trok an die oudjes géve. De volgende ochtend ni de kerke waar de raad van elve de kerktoren nog ‘s in kruupt en een trok aan de belle gi géve. Zo eerste weekend wé voorbie. Dan motte mè nog een trok an de tente géve voe t carnavals weekend. Eerst komme de jeugd op vriedag op bezoek voe een leuke middag en same mie de raad van elve friet ete. In de avond barst ‘t eerste grote feest los op ‘t halve natte bal waar mè d’r echt een trok an gi geve. Op zaterdag eh mè de grote optocht waar we een trok an de karre gi géve met daarna het hrote carnavalsbal. A mè zondag nog energie over eh kunne mè dr nog een laeste trok an géve op ‘t stotakkoord.

Genoeg te doe, dus mè géve d’r nog een trok an.

Alaaf, Nar Arjaan