Route Optocht

Beste bewoners en bezoekers van De Pikpot. Op zaterdag 1 maart zullen wij onze jaarlijkse carnavalsoptocht organiseren.

Hiervoor is door de Gemeente Borsele vergunning afgeven onder kenmerk 14.002264 d.d. 18 februari 2014.

Tijdens de optocht is tussen 12:00 en 17:00 uur het dorp niet c.q. slecht toegankelijk voor auto’s. Om de optocht zo veilig mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u vriendelijk het gearceerde gedeelte vrij te houden van auto’s. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Indien er toch auto’s op de route staan tussen genoemde tijd zijn wij helaas genoodzaakt uw auto te laten wegslepen. Eventuele kosten zullen mogelijk op u worden verhaald.

Voor eventuele klachten kun u contact opnemen met de carnavalsvereniging
0113-218618.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Carnavalsvereniging De Pikpotters

GEARCEERDE GEDEELTE VRIJHOUDEN

Monseigneur de Munniker…

Omdat Arjaen van Pier afgelopen jaar zijn laatste optreden heeft verzorgd in Pikpot Stad is er druk gezocht naar een opvolger. Die opvolger hebben we gevonden, en z’n identiteit mag bij deze worden onthult, het is Monseigneur de Munniker!

Wat of ie allemaal van plan is weten ook wij nog niet precies, maar hieronder alvast een oproep van de Monseigneur al jullie allen:

Hezeaver,

Op are plekken in Nederland ea z’ut over buutreednen of tonproaten. Ier zo noeme zo iemand a gauw een zeavere. Misschien bin der onder julder ok van die zeavers die a de kachel een bitje an wille meake?

Dan wille me di op de zondagevond best een bitje tied voe meake. Niet te lank oh, want zo goed luustere kunne me niet.Tien minuten de man of vrouwe of zo.

As ut je wat liekt ku je kutakt op neme mie Johan Franse; 0113-222644

Oproep programmaboekje 2014

Beste wagenbouwers, bouwgroep, loopgroep of carnavalsvierder,

Net als voorgaande jaren zullen wij in januari weer een programmaboekje uitbrengen. Om er ook dit jaar weer wat leuks van te maken willen we jullie vragen hier aan mee te werken. Dit kan in de vorm van een stukje, foto’s of ander leuk carnavals verhaal.

Inzendingen kunnen voor 31 december 2013 ingeleverd worden via de mail.

Alvast bedankt voor jullie bijdrage!

Nabespreking Carnaval 2013

Tsja als de datum van de nabespreking is geprikt dan is ‘t echt klaar met de carnaval!
Maar het moet er toch van komen, dus bij deze:

Op vrijdag 22 maart aanstaande zal om 20:00 uur de nabespreking van het afgelopen carnavalseizoen gehouden worden in de Tapperij.
Tijdens deze avond staan wij open voor tips die jullie wellicht nog voor ons hebben om het volgend jaar allemaal nog weer beter te doen.
Verder zal de film die Peter Rijk ieder jaar weer voor ons maakt voor het eerst vertoond worden, en voor de liefhebbers zal deze die avond ook weer te koop zijn op DVD.

Wij hopen op een goede opkomst, tot dan!

Mededeling voor deelnemers optocht…

Voor alle deelnemers aan de optocht!
Aanstaande donderdagavond komen we langs om de startnummers uit te delen. Ook krijgen jullie dan te horen waar je zaterdag moet opstellen en om hoe laat.

Zorg dus A.U.B. dat er donderdag iemand aanwezig is op het adres dat op het inschrijfformulier is opgegeven!
Voor loopgroepen en individuele deelnemers komen we langs op het adres van de contactpersoon.
Voor bouwgroepen zal tevens de inspectie van de wagens plaatsvinden, dit is dus op de bouwplaats!